Lapsiperheiden kotipalvelu

 

·        Tuntuuko arki lapsiperheessä raskaalta?

·        Tuntuuko, että tarvitset arjen pyörittämiseen tukea ja käytännön apua?

 

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. 

 

Kotipalvelulla tarkoitetaan 

  • asumiseen
  • hoitoon ja huolenpitoon
  • toimintakyvyn ylläpitoon
  • lasten hoitoon ja kasvatukseen
  • asiointiin 
  • muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista 

 

Sosiaalihuoltolain 19 §:n Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 19 § (Finlex) mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi. Näitä syitä ovat

·      sairaus

·      synnytys

·      vamma 

·      muu vastaavanlainen toimintakykyä alentava syy

·      erityinen perhe- tai elämäntilanne.

 

 

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esim. perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös silloin, kun perheessä on kaksoset tai omainen hoidettavana. 

 

Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä perheen asuinalueen kotipalvelun ohjaajaan, joka arvioi perheen palvelun tarpeen, sen sisällön sekä tuntimäärän ja myöntää palvelun. Palvelusetelin vähimmäisarvo on 27 €/h ja enimmäisarvo 30 €/h. Perheen omavastuuksi jää Perhe-Kaskin perimän hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

 

Lataa esite tästä  

Rekisteriseloste  http://www.siunsote.fi/documents/4823935/5011295/Siunsote_sosiaalihuoltolain_mukaisten_ennaltaehkaisevien_lapsiperhepalvelujen_asiakasrekisteri_20170707.pdf/278c3b09-4ca5-4d6e-966d-9d97cfaf8c14

 


Lisätietoja:

Tuula Matikainen

palveluohjaaja

p. 050 388 6634

tuula.matikainen@hl-s.fi

www.kaskityovalmennus.fi